لغات انگلیسی مربوط به نسبت های خانوادگی

در این مطلب میخواهیم لغات انگلیسی مربوط به نسبت های خانوادگی رو با هم یاد بگیریم. 

سلام و احوالپرسی به انگلیسی

سلام و احوالپرسی به انگلیسی به نظر خیلی ساده میاد ولی یک سری نکات کلیدی در این بین وجود داره که در صورت عدم رعایت اونها ممکنه که سوء تفاهم پیش بیاد یا کسی از شما رنجیده خاطر بشه. 

لغات انگلیسی مربوط به وسایل آشپزخانه

در این مطلب لغات انگلیسی مربوط به وسایل آشپزخانه رو با هم یاد میگیریم.

فعل های انگلیسی مربوط به لباس پوشیدن

در این مطلب فعل های انگلیسی مربوط به لباس پوشیدن رو با هم یاد میگیریم. در حقیقت این مطلب کوتاه رو فقط درباره فعل های مرتبط به لباس انتخاب کردم.