سه شنبه, 21 -2660 ساعت 14:29

لغات انگلیسی مربوط به نسبت های خانوادگی

در این مطلب میخواهیم لغات انگلیسی مربوط به نسبت های خانوادگی رو با هم یاد بگیریم. 

یکشنبه, 30 اسفند 780 ساعت 11:27

سلام و احوالپرسی به انگلیسی

سلام و احوالپرسی به انگلیسی به نظر خیلی ساده میاد ولی یک سری نکات کلیدی در این بین وجود داره که در صورت عدم رعایت اونها ممکنه که سوء تفاهم پیش بیاد یا کسی از شما رنجیده خاطر بشه. 

یکشنبه, 30 اسفند 780 ساعت 11:27

لغات انگلیسی مربوط به وسایل آشپزخانه

در این مطلب لغات انگلیسی مربوط به وسایل آشپزخانه رو با هم یاد میگیریم.

شنبه, 15 -2674 ساعت 10:42

فعل های انگلیسی مربوط به لباس پوشیدن

در این مطلب فعل های انگلیسی مربوط به لباس پوشیدن رو با هم یاد میگیریم. در حقیقت این مطلب کوتاه رو فقط درباره فعل های مرتبط به لباس انتخاب کردم.